Chat with us, powered by LiveChat

Wafabike

Garanti

 • Batteriet på den elektriske cykel må ikke udsættes for ekstrem varme eller vand. Batteriet er vejrbeskyttet, så cyklen kan bruges selv når det regner, men cyklen må ikke udsættes for kontinuerlig vandspænding, som f.eks. I vandløb, grøfter, vandløb etc.
 • Hold batteriet tørt og køligt, når det ikke er i brug.
 • Batteriet skal også oplades til vedligeholdelse, hvis det ikke bruges i lang tid for at opretholde sin fulde kapacitet.
 • Garantien dækker ikke batterier, der er ældre end et år, vandskadede batterier med kortslutning eller reduceret strøm som følge heraf batterier, der er blevet beskadiget fra et uheld eller falder mod hård overflade.
 • Bemærk, at batterikapaciteten forringes ved henholdsvis kold og varm temperatur.
 • Wafabike Sweden AB giver en to års garanti for rammesvigt. Andre dele af cyklerne og andre varer har et års garanti.
 • Garantien gælder i Danmark. Ellers gælder forbrugerkøbsloven for privatpersoner.
 • Garantien forlænges ikke ved udskiftning af dele.
 • Garantien omfatter, at Wafabike Sweden AB sender de nødvendige reservedele til kunden for selv at kunne ændre dele. Eller efter aftale med værkstedet på stedet.
 • En udskiftningsdel behøver ikke være ny, men skal være i god stand og mindst svare til den udskiftede del.
 • Garantien dækker ikke kæden, ledninger, dæk, slange, skærme, batterier (til for- og baglygter), kædesikring. Som en fejl betragtes normale trimnings- eller justeringsforanstaltninger som f.eks. Justering af gear og bremser, oscillerende spænding, tilbagetrækning af løs skruer og møtrikker, ikke som normalt slid.
 • Garantien dækker ikke fejl forårsaget af f.eks. ukorrekt installation, brug, fugt, slid, dårlig vedligeholdelse / vedligeholdelse, overbelastning eller ekstern skade.
 • Undtagne garantier omfatter ikke kompensation for direkte eller indirekte skader, som Kunden lidt som følge heraf. Driftsfejl.
 • Garantien dækker ikke udskiftning af kunden for montering / eller andre ulemper i form af omkostninger eller arbejde, som dette har haft til at reparere / reparere cyklussen. Garantien dækker heller ikke fejl, som ikke påvirker funktionen og brugen af cyklen.
 •  

Dato for ordrebekræftelse gælder som købsdag. Hvis kunden ikke annoncerer inden for garantiperiodens udløb, mister kunden ret til at stole på garantien. I tilfælde af skade eller andre mangler i varerne er kunden forpligtet til straks at begrænse yderligere skader, der kan opstå som følge af fortsat brug. Kunden påberåber sig i givet fald garantierne, Wafabike Sweden AB ejer retten til at afhjælpe fejlene i overensstemmelse med vilkårene her. Hvis Wafabike Sweden AB ikke afhjælper fejlene inden for 60 dage, skal kunden sammen med Wafabike Sweden AB aftale om passende afvikling. En sådan afvikling overstiger aldrig det beløb, som kunden betaler for varerne.

Tvister vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af disse garantibetingelser skal i første omgang forsøges af parterne at løse ved aftale. Forbrugerne kan henvende sig til Forbrugervejledningen eller have tvisten behandlet af General Klagenævnet. Tvister kan altid prøves af en offentlig domstol. Svensk lov finder anvendelse i ansøgning, fortolkning og påstand om alle rettigheder og forpligtelser i forbindelse med køb af varerne.

Log ind